Cathy Coudyser

Portret Cathy Coudyser

Cathy Coudyser

In deze portrettenreeks vertellen medestanders van het eerste uur over hun ervaringen met het evenement. 

Wie bent u? 

“Ik ben Cathy Coudyser, Vlaams Parlementslid (N-VA) en ik volg sedert 2014 specifiek het beleid op rond cultureel erfgoed, cultuur en toerisme. (Cultureel) erfgoed is een boeiende zoektocht naar de identiteit van een regio of gemeenschap. Je krijgt inzichten en begrijpt beter hoe je gemeenschap gevormd is of waarom een gemeenschap zo gegroeid is. Jaren voor mijn politiek mandaat ging ik graag overal het erfgoed ontdekken. Wat hebben we uit ons verleden bewaard en overgeërfd? Waar hechten mensen en gemeenschappen vandaag betekenis en waarde aan? Hoe komt dat en wat willen wij doorgeven aan volgende generaties?”   

Hoe zag u het initiatief evolueren? 

“Erfgoeddag is uitgegroeid tot een volwassen en gesmaakt evenement in Vlaanderen. Door de steeds betere ondersteuning van FARO en van de regionale coördinatoren en erfgoedcellen zien we de activiteiten groeien in aantal, maar vooral in kwaliteit en professionalisme. Erfgoeddag is een unieke gelegenheid om een breed publiek aan te trekken. Door de laagdrempeligheid laat het de Vlaming kennismaken met erfgoed. Erfgoedliefhebbers kunnen dan weer unieke nieuwe ervaringen beleven. Mensen met een hart voor erfgoed worden in de kijker gezet voor hun jarenlang vrijwilligerswerk. Met steeds grotere aandacht voor promotie van Erfgoeddag slaagt FARO er ook in een alsmaar breder publiek te bereiken. Erfgoeddag zorgt er ook voor dat er nauwere en vaak duurzame samenwerkingen ontstaan binnen de vele erfgoedorganisaties.  Daarnaast zie je door de thematische aanpak ook samenwerkingen ontstaan met bredere sectoren (welzijnsorganisaties, scholen ....).  Ook deze ad-hocsamenwerkingen vormen soms de basis voor verdere langetermijnsamenwerkingen. Steeds meer zie je ook de digitalisering haar plaats innemen. Activiteiten met geluid, tekstfragmenten, filmpjes, de ErfgoedApp, een digitale zoektocht … Dankzij de coronacrisis worden we gedwongen daar verder op in te zetten en ik ben benieuwd naar de digitale alternatieven op Erfgoeddag 2021.”  

Wat is uw favoriete herinnering aan  Erfgoeddag? 

“Tijdens Erfgoeddag 2019 heb ik in Brugge genoten van diverse activiteiten rond ‘ambachten’, heel divers en telkens een aparte beleving. Uniek was de ervaring hoe de ambachten van vandaag voortbouwen op eeuwenoude technieken die van generatie op generatie doorgegeven worden. Dat Brugge een rijke ambachtelijke geschiedenis heeft, weet iedereen. De Brugse ambachtsgilden kent ook iedereen. Maar de combinatie tussen deze historische ambachten met moderne technieken waarmee ‘Handmade in Bruges’ de toekomst helpt vormgeven, gaven mij nieuwe inzichten en overtuigen me om verder in te zetten op ons hedendaags vakmanschap.”    

Erfgoeddag bestaat 20 jaar. Wat  is volgens u de impact van het initiatief op het cultureel-erfgoedveld?  

“Zoals ik eerder zei is de impact reëel op diverse vlakken: er is het breder publieksbereik, met specifieke aandacht voor bijzondere doelgroepen. Ik denk ook aan de verdere professionalisering van de erfgoedactiviteiten, dankzij de goede ondersteuning van FARO. Erfgoeddag is vaak de basis voor verdere samenwerkingen met andere erfgoedorganisaties, maar ook met organisaties buiten de erfgoedsector, wat de impact van erfgoed op de hele samenleving vergroot. En het laat cultureel en immaterieel (en onroerend) erfgoed vlot in elkaar overlopen.”