Christine De Weerdt

Portret Christine De Weerdt (c) Phile Deprez

Christine De Weerdt

In deze portrettenreeks vertellen medestanders van het eerste uur over hun ervaringen met het evenement. 

Wie bent u? 

“Ik ben Christine De Weerdt, directeur STAM – Stadsmuseum Gent.” 

Hoe was u betrokken bij de start van Erfgoeddag in 2001? 

“Het eerste Erfgoedweekend werd op zeer korte termijn samengesteld door de eerste erfgoedcellen in Brugge, Antwerpen en Gent i.s.m. een ad hoc landelijke coördinatie die werkte vanuit de VVSG. Ik werkte toen in Gent bij een van de drie pas opgerichte erfgoedcellen. In 2001 werd een eerste Erfgoedweekend georganiseerd. Er bestond al een Museumdag. Na overleg met de archievensector werd dit tot een weekend uitgebreid en werd zaterdag Archiefdag.” 

Waarom vond u het belangrijk om een dergelijk initiatief in het leven te roepen? 

“Met het Erfgoedweekend wilden we het erfgoed, ook het erfgoed buiten de musea, zichtbaar maken. Het achterliggende doel was het cultureel erfgoed een maatschappelijk draagvlak te geven om zo de inspanningen voor behoud & beheer en onderzoek te kunnen verantwoorden. Dit alles paste in het beleid van de toenmalige minister van Cultuur.”  

Waarom vond u het belangrijk om van bij het prille begin te participeren? 

“Een gezamenlijk event organiseren leek ons de geknipte manier om de brede erfgoedsector  snel op de kaart te zetten.” 

Hoe zag u het initiatief evolueren? 

“De organisatie werd professioneler en vanaf de derde editie teruggebracht naar een dag in plaats van een weekend. Ondertussen is Erfgoeddag (bijna) even ingeburgerd als Open Monumentendag.” 

Wat is uw favoriete herinnering aan Erfgoeddag? 

“Ik heb niet een favoriete herinnering, maar wel heel veel mooie herinneringen. De passie waarmee collectiebeheerders over hun collectie vertellen bijvoorbeeld. Als ik er eentje moet uitkiezen dan kies ik Dominick Verschelde van het toenmalige Museum voor Dierkunde (nu GUM) in Gent. En als beeld: de kabouterinvasie van Het Huis van Alijn tijdens het eerste Erfgoedweekend van 2001.” 

Foto: Christine De Weerdt (c) Phile Deprez