Dries Van Den Broucke 

Dries Van Den Broucke 

Dries Van Den Broucke 

In deze portrettenreeks vertellen medestanders van het eerste uur over hun ervaringen met het evenement. 

Wie bent u?  

“Ik ben Dries Van Den Broucke. Al meer dan 20 jaar werk ik in de erfgoedsector. Van 2004 tot 2012 werkte ik bij het agentschap Kunsten en Erfgoed, nu opgegaan in het departement Cultuur, Jeugd en Media. Daarna ging ik aan de slag bij het agentschap Onroerend Erfgoed, tot eind januari was ik er afdelingshoofd Onderzoek en Bescherming. Sinds 1 februari 2021 ben ik stafmedewerker Omgeving van de stad Brugge.” 

Hoe was u betrokken bij de start van  Erfgoeddag in 2001?  

“In 2001 werkte ik als erfgoedcoördinator voor de Erfgoedcel Brugge. De erfgoedcellen waren in de beginjaren enkel actief in de ‘kunststeden’ Gent, Antwerpen en Brugge. Zij waren toen – en nog steeds vandaag – de drijvende kracht achter de Erfgoeddag.”  

Waarom vond u het belangrijk om een dergelijk initiatief in het leven te roepen? 

“In 1999 waren we gestart met een erfgoedwerking gericht op roerend erfgoed dat niet bewaard werd in musea. We vonden het belangrijk om rond dit erfgoed een groot publieksmoment te organiseren, als evenknie van de Open Monumentendag. We zagen er ook een kans in om de scope van de Museum- en Archiefdagen, die vanaf eind de jaren 1990 georganiseerd werden, te verbreden.” 

Waarom vond u het belangrijk om van bij het prille begin te participeren?  

“Als mede-aandrijver was deelname uiteraard een must.” 

Hoe zag u het initiatief evolueren?   

“Door het veranderen van job ging ik van medeorganisator naar deelnemer. Met deze verschuiving veranderde ook mijn blik op het initiatief. De pioniersjaren zijn voorbij, doorheen de jaren is het initiatief verder geprofessionaliseerd. Het evenement is een vaste waarde geworden, zoveel is zeker.” 

Wat is uw favoriete herinnering aan  Erfgoeddag?  

“Ik kijk met heel veel plezier terug op het enthousiasme en de goesting van de deelnemende organisaties, op hoe fier ze waren om met hun werking naar buiten te treden.”  

Erfgoeddag bestaat 20 jaar.  Wat  is volgens u de impact van het initiatief op het cultureel-erfgoedveld?  

“Het cultureel-erfgoedveld bestaat uit heel wat verschillende soorten spelers: van archieven over erfgoedcellen tot musea, enz. Dankzij de overkoepelende vlag van Erfgoeddag groeide het bewustzijn deel uit te maken van een groter geheel. De dag biedt een kans om eenheid in verscheidenheid te tonen.”