Hilde Marichal

Hilde Marichal

Hilde Marichal

Wie bent u? 

“Ik ben Hilde Marichal. Ik werk bij de Gezinsbond, een socioculturele vereniging waar ik verantwoordelijk ben voor culturele projecten groot en klein.” 

Hoe zag u Erfgoeddag door de jaren heen evolueren?  

“Ik heb dit niet van nabij gevolgd, maar heb toch de indruk dat het initiatief  in de loop van de tijd meer bekendheid en betrokkenheid vanuit de sector heeft teweeggebracht. Ik zag ook een evolutie van individuele deelnames naar familiegerichte interesse.”  

Wat is uw favoriete herinnering aan  Erfgoeddag?  

“Ik denk in de eerste plaats aan ons vroegere GOSA-krantje rond de Erfgoeddag, een publicatie die zich richtte op grootouders en kleinkinderen. Elk jaar leverde FARO een grafische parel aan met een paginagrote tekening waarnaar je uren kon kijken! Echt knap. Het stond perfect in dat krantje en heeft, denk ik, veel fans van Erfgoeddag opgeleverd.” 

Erfgoeddag bestaat 20 jaar.  Wat is volgens u de impact van het initiatief op het cultureel-erfgoedveld? 

“Erfgoeddag zorgde ervoor dat erfgoed zijn stoffige imago heeft afgeschud. Erfgoed doet nu bij meer mensen een belletje rinkelen, de interesse beperkt zich niet meer tot kleinere, meer betrokken groepen. Dankzij de stevige lokale inbedding zien we dat het evenement ook dichter bij het publiek staat.  

 Foto: Hilde Marichal