Jan Jambon

Portret Jan Jambon

Jan Jambon

In deze portrettenreeks vertellen medestanders van het eerste uur over hun ervaringen met het evenement. 

Wie bent u?  

“Jan Jambon, Vlaams minister van Cultuur.” 

Waarom vindt u het belangrijk om een dergelijk initiatief te ondersteunen? 

“Cultureel erfgoed is wat we belangrijk vinden om bij te houden en door te geven. We bewaren het in de grote musea, archieven … maar het zit evengoed verspreid, bij kleinere organisaties en verenigingen, bij organisaties buiten de sector, bij vrijwilligers … Erfgoeddag is de dag bij uitstek om die rijkdom te tonen en nieuwe dingen te ontdekken, ook voor de sector zelf. Zo ontstaan samenwerkingen over de grenzen van (deel)sectoren heen.” 

Wat is uw favoriete herinnering aan  Erfgoeddag?  

“Ik kijk uit naar de feesteditie van Erfgoeddag 2021 in het teken van ‘De Nacht’, met ongetwijfeld verrassende activiteiten voor het brede publiek bij zonsondergang of zonsopgang.”   

Erfgoeddag bestaat 20 jaar. Wat  is volgens u de impact van het initiatief op het cultureel-erfgoedveld?  

“20 jaar geleden was ‘cultureel erfgoed’ nog een nieuw begrip. Het is ook een nieuwe sector. Wat wij nu de cultureel-erfgoedsector noemen, werd tot eind de jaren ’90 gesubsidieerd op erg uiteenlopende regelgevingen. Op 20 jaar tijd is dat heel sterk geëvolueerd – vandaag is er één decreet met een eengemaakt begrippenkader en bij de organisaties twijfelt er niemand nog aan dat ze behoren tot één sector. Natuurlijk blijven er grote verschillen tussen deelsectoren en tussen individuele organisaties, maar de gelijkenissen en gemeenschappelijke uitdagingen zijn groter. Een initiatief als Erfgoeddag was cruciaal om dit besef van gemeenschappelijkheid te doen groeien: voor het publiek – maar evenzeer voor de sector zelf. Erfgoeddag toont de diversiteit in de sector, maar getuigt ook van wat iedereen verbindt.”