Jorijn Neyrinck

(c) Tine Van De Vel

Jorijn Neyrinck

In deze portrettenreeks vertellen medestanders van het eerste uur over hun ervaringen met het evenement. 

Wie bent u?  

“Jorijn Neyrinck, coördinator van Werkplaats immaterieel erfgoed.” 

Hoe was u betrokken bij de start van  Erfgoeddag in 2001?  

“In 2001 was ik 22 jaar. Niet eens afgestudeerd, was ik volop betrokken bij de voorbereidingen van Brugge als Culturele Hoofdstad van Europa. En naast het team van Brugge 2002 waar ik deel van uitmaakte, schoot wat verderop in Huis Ter Beurze ook het kersverse team van de opstartende Erfgoedcel Brugge uit de startblokken, getrokken door Dries Van Den Broucke. Datzelfde jaar doopten we onze pionierende jongerenwerking ‘Open Monumentendag Jongeren’ om tot ‘Erfgoedjongeren’. Er hing verandering in de lucht!”  

Waarom vond u het belangrijk om van bij het prille begin te participeren? 
 
“Sinds de vroege jaren 1990 stampten we met tientallen jongeren in Brugge erfgoed-geïnspireerde projecten uit de grond. Gebaseerd op de thema’s van de monumentendagen, maar wars van schotten en disciplines, zetten we allerhande acties zoals expo’s, performances en installaties op poten. Waar? In leegstaande kloosters, voormalige fabriekssites of statige herenhuizen, op pleinen en in straten …  de stad was onze biotoop. In deze jonge dagen kenden we geen drempels. Vandaag zouden deze acties benoemd worden als een ‘participatieve en geïntegreerde erfgoedwerking’.  
Toen het concept ‘erfgoed’ plots opgang maakte, was dat voor ons als een aha-erlebnis: de mensen, de dingen, de verhalen … het hoorde er allemaal bij! We sprongen op de kar, met voortaan twéé hoogdagen per jaar, Open Monumentendag en Erfgoeddag, om erfgoed te vieren. Vrolijk sprongen we over alle denkbare grenzen heen.”  

Hoe zag u het initiatief evolueren?   
 
“Waar het programma eerst nog vorm kreeg in de voetsporen van de prille erfgoedcellen in Antwerpen, Brugge en Gent, zou het al snel als een olievlek uitdeinen en omarmd worden in vele hoeken en kantjes van Vlaanderen. Het was dé aanleiding voor ontelbare lokale verenigingen, musea, archieven en andere erfgoedspelers om samen, vanuit één thema, naar een programma toe te werken. Op die dag wappert de erfgoedvlag ver boven de kerktoren uit.” 

Wat is uw favoriete herinnering aan  Erfgoeddag?  
 
“Het is één lange sliert gekoesterde herinneringen. In die herinneringen ligt 20 jaar evolutie in erfgoedwerk. De tapis plein-tourbus met ‘Groetjes uit Brugge’ in 2004, het onvergetelijke en drukbevolkte locatieproject ‘Keurig Verborgen’ in 2007, of de ICE-karavaan in 2013 die naar aanleiding van 10 jaar Unesco 2003 Conventie met een stoet van 66 reizigers langs vijf immaterieel-erfgoedhaltes en vele tientallen gepassioneerde traditiedragers reisde … Stuk voor stuk onvergetelijke ervaringen, waar we vaak maandenlang met veel overgave en energie naartoe werkten.” 

Erfgoeddag bestaat 20 jaar. Wat is volgens u de impact van het initiatief op het cultureel-erfgoedveld?  
 
“Erfgoeddag heeft het idee/begrip ‘erfgoed’ tot iets ‘van iedereen’ gemaakt. Het opende deuren en haalde mensen over de drempel. Dankzij de verrassende thema’s keken spelers met een nieuwe blik naar hun erfgoed. En het bracht, niet onbelangrijk, vele spelers lokaal samen rond de tafel.” 

Foto: (c) Tine Van De Vel