Katia Segers

Katia Segers - (c) Thierry Van Vreckem

Katia Segers

In deze portrettenreeks vertellen medestanders van het eerste uur over hun ervaringen met het evenement. 

Wie bent u?  

“Ik ben Katia Segers, professor communicatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel, die prachtige bruisende plek waar ik al 31 jaar werk. Sinds 2014 ben ik tevens Vlaams volksvertegenwoordiger. In het Vlaams Parlement volg ik de beleidsdomeinen cultuur, media en Vlaamse Rand voor de sp.a/Vooruit-fractie. Kunst, cultuur en media zijn mijn passie. Sinds 2014 zetel ik ook in de Senaat. Als senator werk ik momenteel aan een initiatief om onze representatieve democratie te verbeteren en de Senaat te hervormen.  Naast dat alles probeer ik, samen met mijn echtgenoot Francis Maes, drie jongens op te voeden.”  

Hoe was u betrokken bij de start van  Erfgoeddag?  

“Ik was niet betrokken bij de start van de Erfgoeddag in 2001, maar met ons gezin zijn we sinds vele jaren wel trouwe en enthousiaste bezoekers van Erfgoeddag. Elk jaar kijk ik uit naar het thema van het jaar en elk jaar opnieuw ben ik blij verrast met de inventieve keuze van een interessant koepelthema waarrond deze hoogdag wordt georganiseerd. Ik kijk zeer uit naar wat het prikkelende thema ‘De Nacht’ zal opleveren, oorspronkelijk voorzien voor 2020 en hopelijk dit jaar ‘in het echt’ te beleven.”  

Waarom vond u het belangrijk om een dergelijk initiatief in het leven te roepen? 

“Cultureel erfgoed is voor de meeste mensen een onbekend, abstract en misschien stoffig concept. Een jaarlijks terugkerend, groots opgezet publiek event als Erfgoeddag, waarbij de Vlaming de kans krijgt plekken en collecties te ontdekken waar hij of zij anders geen toegang toe krijgt, maakt erfgoed tastbaar, zet onze rijkdom aan erfgoed in Vlaanderen in de kijker en vergroot ongetwijfeld de publieke aandacht voor cultureel erfgoed.”  

Wat is uw favoriete herinnering aan  Erfgoeddag?  

“Sinds jaar en dag nemen wij met ons gezin geregeld deel aan Erfgoeddag. De laatste fysieke editie van 2019 zit het meest fris in mijn geheugen. Op 28 april 2019 kreeg ik voor het eerst de kans om zeer dicht bij huis de Bellemolen in Affligem te kunnen bezoeken. Een prachtige, magische plek die tot dan voor mij een geheim was gebleven. We waren daar niet alleen: er was een massa bezoekers. Het werd een bijzonder fijne zondagnamiddag met de ontdekking van de watermolen, gesprekken met vele bekenden en lekkere wafels van een dorpsgenoot. Naar artisanaal recept en op hout gebakken mogen ze, wat mij betreft, ook worden uitgeroepen tot immaterieel erfgoed.” 

Erfgoeddag bestaat 20 jaar. Wat  is volgens u de impact van het initiatief op het cultureel-erfgoedveld?  

“Erfgoeddag is in de afgelopen 20 jaar uitgegroeid tot een vaste waarde en voor vele mensen een jaarlijkse afspraak voor een spannende zondag vol ontdekkingen. Via Erfgoeddag maken de Vlamingen niet alleen kennis met waardevol erfgoed, komen ze op plaatsen die anders niet publiek toegankelijk zijn of waarvan ze zelfs het bestaan niet vermoedden, maar hebben ze misschien ook aandacht gekregen voor het belang van een sterk erfgoedbeleid. Op 20 jaar heeft Erfgoeddag zijn plaats veroverd en onmiskenbaar zijn stempel gedrukt op Vlaanderen. Erfgoeddag heeft ongetwijfeld ook het erfgoedbeleid hoger op de agenda gezet van het Vlaamse beleid én de begroting.”  

Foto: Katia Segers (c) Thierry Van Vreckem