Leen Breyne

Leen Breyne

Leen Breyne

Wie bent u? 

“Ik ben Leen Breyne, vandaag coördinator intergemeentelijk archiefteam regio Midwest. Van 2009 tot 2016 was ik bij FARO aan de slag als medewerker en coördinator Erfgoeddag. Mijn eerste Erfgoeddag was in 2009 onder de vlag van ‘Uit vriendschap!?’. Ik ben gestopt in 2016 bij de voorbereidingen van het thema ‘Rituelen’. Ik ben dus ongeveer 7 jaar betrokken geweest.” 
 
Wat vond u mooi aan Erfgoeddag? 

“De provinciale infosessies gaven mij altijd veel energie. Mensen horen en zien geeft een heel ander beeld dan het zoveelste mailtje of telefoontje. Ter plaatse pik je zoveel sneller signalen en bezorgdheden op. Ik vond het fijn om de aanwezigen tijdens die infosessies enthousiast te maken  voor Erfgoeddag.” 

Wat is uw favoriete herinnering aan  Erfgoeddag? 

“’Uit Vriendschap!?’, in 2009, was mijn start, dus dat vergeet je niet. Enkele jaren later werd het thema ‘Helden’ (2012) bijzonder enthousiast onthaald en opgepikt door de sector. Ook dat was een hele fijne editie om uit te rollen. In 2016 werkten we samen met cera en kregen culturele initiatieven met kwetsbare groepen een financieel duwtje in de rug. Ook daar ben ik best wel fier op. Elk thema had wel een meerwaarde. Het thema ‘Armoe troef’ bijvoorbeeld leek in eerste instantie een moeilijke opgave maar zorgde uiteindelijk toch voor een hele mooie editie.”   

Erfgoeddag bestaat 20 jaar. Is het evenement vandaag nog relevant op lokaal niveau?  

“Zeker! Voor onze archiefwerking bijvoorbeeld betekent het een echte meerwaarde omdat het ons de kans biedt naar buiten te treden en aan zowel het brede publiek als de beleidsmakers te kunnen tonen waarmee we zoal bezig zijn. Publiekswerking zit momenteel niet echt in onze reguliere werking, maar daar willen we in de toekomst verder werk van maken. Het klinkt misschien cliché, maar de toegevoegde waarde die schuilt in samenwerkingen is écht wel waardevol. Het enthousiasme van collega’s uit andere diensten of organisaties waarmee je samen aan een Erfgoeddagactiviteit werkt, werkt echt aanstekelijk. En meteen merk je dat er veel meer mogelijk is dan wanneer je een activiteit in je eentje uitwerkt.”  

Hebt u tips voor het evenement? 

“Na 20 jaar mogen en kunnen er misschien wel een aantal dingen anders. Het lijkt mij waardevol om de brede erfgoedsector hierin te bevragen. Als je de juiste vragen stelt, geeft dit ongetwijfeld wel een betere kijk op de toekomst van Erfgoeddag.” 

Foto: Leen Breyne