Lieve De Saedeleer

Lieve De Saedeleer door Heide Rombouts

Lieve De Saedeleer

Wie bent u?

"Ik ben Lieve De Saedeleer, erfgoedcoördinator bij Erfgoedcel Kempens Karakter.” 

Hoe was u betrokken bij de start van  Erfgoeddag in 2001?  

“Ik ben in 2003 gestart bij Culturele Biografie Vlaanderen en vanaf 2005-2006 werd ik coördinator sectorcommunicatie, tot begin 2009. In die hoedanigheid nam ik de coördinatie van Erfgoeddag op mij.” 

Hoe zag u het initiatief evolueren?   

“Een eerste evolutie waar ik aan denk, is de komst van het kwaliteitscomité. Dit comité had als voornaamste doel om de totale kwaliteit van het groeiende evenement te bewaken. Het gaf advies en tips om de activiteiten beter te linken aan het thema of het cultureel erfgoed nog meer centraal te zetten. Maar zonder activiteiten in een keurslijf te wringen. De deelnames bleven zeer divers en precies dat is het mooie aan Erfgoeddag. Er werd in 2007 ook een groot publieksonderzoek uitgevoerd waar we veel informatie uit haalden over het profiel van de gemiddelde bezoeker. Daarnaast herinner ik me een goed contact tussen Erfgoeddag en Open Monumentendag. Beide coördinatieteams pleegden veel overleg, onder meer omdat we buren waren. Culturele Biografie Vlaanderen hield kantoor in huis Den Rhyn, Open Monumentendag had zijn onderkomen in het vlakbij gelegen de Oude Beurs in Antwerpen.” 

“Kan u trouwens geloven dat in het begin nog veel inschrijvingen per post gebeurden? Die werden door ons dan ingevoerd. Terugblikkend is dat misschien toch de grootste evolutie. Dat, samen met de (intussen verdwenen) papieren brochure. Meer dan 800 activiteiten stonden netjes in een papieren brochure die op 100.000 exemplaren verspreid werd. In het begin waren er immers minder erfgoedcellen dan nu het geval is. Veel erfgoedcellen geven nu een regionale brochure uit, de nood aan een nationale brochure is dan ook afgenomen.” 

Wat is uw favoriete herinnering aan Erfgoeddag?  

“Ik denk met veel plezier terug aan de openingsfeesten, een feestelijk moment om even stil te staan bij het programma. Ze lokten altijd veel interesse bij de pers, sector en politiek. Erfgoeddag zelf was altijd heel spannend: telefoontjes van erfgoedcellen, stuurgroepleden, persbericht versturen en hopen dat alles vlot verliep! Daarna even met het team genieten van een etentje, zalig! En dan was er natuurlijk de redactie en vormgeving met respectievelijk Patrick De Rynck en Rob Marcelis. Zij maakten op die momenten ook echt deel uit van het team (als externen) en zetten zich gedurende enkele weken volledig in voor het evenement. Ik heb veel geleerd van hen. Kers op de taart? Mijn prachtige collega’s waarmee ik mocht samenwerken.”  

Erfgoeddag bestaat 20 jaar. Wat is volgens u de impact van het initiatief op het cultureel-erfgoedveld?  

“Ik geloof echt in de kracht van Erfgoeddag als evenement dat nieuwe samenwerkingen doet ontstaan.  Zo krijg je ook andere bezoekers over de vloer. Bezoekers die je, met je reguliere werking, misschien niet zou bereiken. Het zet je ook aan het denken over je collectie! Hoe presenteer ik mijn object, verhaal dit jaar? En naar welke doelgroep richt ik me? Wat haal ik uit het depot, welke presentatietechniek pas ik toe? Zo heeft Erfgoeddag zeker bijgedragen om het erfgoed meer bekend te maken bij een groter publiek.” 

Foto: Lieve De Saedeleer door Heide Rombouts