Stephanie D'Hose

Portret Stephanie D'Hose

Stephanie D'Hose

In deze portrettenreeks vertellen medestanders van het eerste uur over hun ervaringen met het evenement. 

Wie bent u? 

“Ik ben Stephanie D’Hose, senaatsvoorzitter, Vlaams Parlementslid en fractievoorzitter in de Gentse gemeenteraad.” 

Hoe was u betrokken bij de start van  Erfgoeddag in 2001?  

“Ik was toen 19, bijna 20 jaar. Mijn eerste jaren in Gent, waar ik ook meteen het roerend en immaterieel erfgoed in Gent ben gaan waarderen. Van het bestaan van Erfgoeddag zelf was ik toen echter nog niet op de hoogte.” 

Hoe zag u het initiatief evolueren?   

“Ik heb dit op actieve wijze leren kennen als kabinetschef Cultuur op het kabinet van minister Sven Gatz. Er was altijd veel animo voor te vinden op het kabinet en het prikkelde de creatieve geesten. Ik heb Erfgoeddag daarvoor ook altijd (zij het minder actief) gekend. Dat heeft mij altijd een gevoel gegeven van Erfgoeddag als gevestigde waarde. Iets dat er altijd is geweest, incontournable.” 

Wat is uw favoriete herinnering aan  Erfgoeddag?  

“In 2019 droeg Erfgoeddag de titel 'Hoe maakt u het?'. Daarmee zijn we op het kabinet Gatz aan de slag gegaan. We hebben een kersvers beurzensysteem rond meesterschap opgezet, om in te spelen op de vernieuwde belangstelling voor vakmanschap in ons immaterieel cultureel erfgoed. De opzet bestond erin traditionele stielen in leven te houden, of zelfs opnieuw hip te maken. Vlaanderen is dan ook een regio van ‘baanbrekend vakmanschap’, van meesters en makers, sinds eeuwen gedreven door technische kennis en kunde. Zo toonden we ook dat we trots mogen zijn op onze ‘Living Human Treasures’: schoenmakers, pruikenmakers, smeden, bakkers, goochelaars, koetsenbouwers, vertellers, boekbinders, tapdansers, instrumentenbouwers, klompenmakers … Een geweldig initiatief vind ik nog steeds, dat trouwens is blijven voortbestaan, ook na Erfgoeddag.” 

Erfgoeddag bestaat 20 jaar.  Wat  is volgens u de impact van het initiatief op het cultureel-erfgoedveld?  

“Erfgoed heeft vaak het imago van iets stoffig, statisch te zijn. Erfgoeddag is zo’n moment waarop dat beeld wordt ontkracht, door dat erfgoed op een dynamische manier voor te stellen. Het trekt enorm veel bezoekers aan, en stelt daarom de publieke beeldvorming over cultureel erfgoed in belangrijke mate scherper. Voor veel erfgoedorganisaties biedt het volgens mij bovendien de kans om hun visitekaartje rond te delen, en/of geeft het de organisaties een moment van introspectie.”